+45 29801119 voices@voiceresort.com

Oversættelse

Vores oversættelser sker i henhold til standarden ISO 17100 for at sikre, at dit budskab formidles så klart som muligt.
 
 
 

Oversættelse

Oversættelse refererer generelt til at overføre betydningen af en fremmedsproget kildetekst til en tilsvarende lokaliseret tekst. Målet er at frembringe en tekst, der overholder de gældende sproglige regler på objektsproget, med bevaring og sommetider fortolkning af kildetekstens mening i henhold til specifikke projektkrav.

Da begreber, ord og sætninger på et givent sprog ofte har flere betydninger, medfører en “ord-for-ord”-oversættelse sjældent det ønskelige resultat. Vores oversættere tilstræber at bevare både kontekst og betydning, under hensyntagen til at den semantiske struktur fra kildeteksten bevares bedst muligt.
Den særlige struktur og de syntaktiske karakteristika fra kildeteksten, justeres omhyggeligt for at tilpasses de syntaktiske regler på objektsproget.

For at opfylde kravene til en professionel oversættelse arbejder vores lingvister i overensstemmelse med fastlagte parametre i form af:

  • Rigtig anvendelse af den gængse sprogbrug, projektspecifik terminologi og begreber.
  • Trofasthed mod kildeteksten og generel tekstmæssig gennemskuelighed (transparens).
  • Regionale standarder og lokalisering I overensstemmelse med specifikke projektanvisninger.
  • Dokumentformatering (f.eks. i tekniske dokumenter).

Kyndighed

Vi gør os umage med at korrekturlæse og gennemgå kvaliteten af vores oversættelser inden aflevering. Når en oversat tekst forekommer at være skrevet på objektsproget for en indfødt speaker (dvs. at speakeren ikke opfatter teksten som oversat), omtales teksten som transparent. Graden af transparens refererer til overensstemmelse i teksten, hvad angår grammatik, syntaks og talemåde på objektsproget.

Balancen mellem trofasthed mod kildeteksten kontra transparens, er at finde et kompromis mellem formel lighed og funktionel lighed. Førstnævnte tilstræber at gengive oversættelsens form så præcist som muligt, mens sidstnævnte forsøger at udtrykke det essentielle indhold af kildeteksten på bekostning af f.eks bogstavelighed, betydningselementer og ordstilling. Enhver oversættelse befinder sig et sted mellem den formelle og den funktionelle lighed, der befinder sig i hver sin ende af tekstens spektrum. En kyndig oversættelse vil derfor indebære en blanding af disse to yderpoler.

Gloselister

I de tilfælde hvor objektsproget mangler specifikke termer , der anvendes i kildeteksten, gør vores oversættere sig umage for at finde brugbare erstatningsord. Det være sig i form af låneord eller symbolsk betydning.

Vi skaber eller arbejder med definerede gloselister, som er nødvendige for at garantere en sammenhæng gennem flere oversættelser eller kundespecifikke projekter. Vi er behjælpelige med at assistere vores kunder i udarbejdelse af omfattende gloselister ved hjælp af standardiserede CAT-værktøjer for at optimere kompatibilitet over platforme og projekter.

Denne proces foregår under grundig granskning af en designeret lingvist.

Kontakt os for at få mere at vide om gloselister, specifikke ordbøger og projektspecifikke anvisninger.